Avisos Legals

Tot l'equip de Vabowl agraeix la seva confiança

 

Qualsevol dubte estem a la seva disposició

 

Fes la teva comandaContacta'ns
Condicions Generals de contractació

A continuació, s’exposa el document contractual que regirà la compra online de productes mitjançant de la pàgina web www.vabowl.com propietat de GLOBAL FANNY FOOD, S.L (d’ara endavant, el proveïdor). L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, comprèn i entén l’anterior.
  2. És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 2. Assumeix totes les obligacions establertes aquí.
  Aquestes condicions tindran un període indefinit de validesa i s’aplicaran a tots els contractes realitzats mitjançant de la pàgina web www.vabowl.com del venedor.
  El Venedor es reserva el dret de modificar unilateralment aquests termes, sense que això afecti els béns que van ser adquirits abans de la modificació.

IDENTITAT DE LES PARTS
D’una banda, el proveïdor dels béns contractats per l’usuari és GLOBAL FANNY FOOD, S.L., amb domicili social en Carrer Diputació, 139 -Local- (08011 Barcelona), CIF B6724736, línia d’ajuda d’Atenció al Client 936 844 115 i amb correu electrònic info@vabowl.com.

 

L’usuari, que pot registrar-se en el lloc web utilitzant un nom d’usuari i contrasenya o donar les seves dades personals per a realitzar la comanda, sobre el qual és plena responsabilitat d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al venedor.

FINALITAT DEL CONTRACTE
El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra nascuda entre el venedor i l’usuari en el moment en què accepti durant el procés de contractació online la casella corresponent.
La relació contractual de venda implica el lliurament, a canvi d’un preu específic i exposat públicament mitjançant del lloc web, d’un producte específic.

 

PROCEDIMENT CONTRACTANTS
L’usuari per a poder accedir als serveis oferts pel venedor, haurà de facilitar dades personals gratuïtes i voluntaris que seran requerits en el lloc web mitjançant del formulari per a realitzar la compra.
Una vegada omplert el qüestionari, s’informa que d’acord amb el requerit per l’Art. 27 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) Llei 34/2002, el procediment de contractació continuarà els següents passos:

 

 1. Elecció del producte o productes a adquirir i la quantitat d’aquests.
  2. Indiqui el lloc, la data i els terminis de lliurament.
  3. Apareixerà la confirmació dels detalls de la comanda, producte, quantitat, lloc de lliurament i preu.
 2. Validació de la comanda per part de l’usuari.
  5. Accés a la pàgina de pagament i formalització de pagaments que poden estar subjectes a càrrecs.
  6. Confirmació de la comanda en el lloc web i les seves condicions, indicant el número de referència i amb possibilitat d’impressió (aquesta confirmació no és definitiva, indicant només el correcte seguiment del procés).
  7. L’usuari rebrà un correu electrònic com a confirmació definitiva de la comanda (en cas de no rebre aquest correu electrònic significarà que la comanda no ha estat realitzada).

En qualsevol cas, la plataforma de contractació del venedor informarà l’usuari, una vegada complimentat el procediment de contractació, per correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte contractat.

 

PAGAMENT
Formes de pagament:
1. *PayPal amb comissió del 4% sobre el preu de la comanda.
2. Targeta bancària mitjançant Banc Sabadell.
3. BIZUM mitjançant la plataforma de pagament de Banc Sabadell.

LLIURAMENT DE COMANDES
El lliurament de les comandes es realitzarà en l’adreça designada i dins de l’horari triat lliurement per l’usuari. D’aquesta manera, el venedor no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arriba a adonar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari són falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pot realitzar per raons alienes a l’empresa d’enviaments, cedides a aquest efecte, com és l’absència del destinatari.

 

PREU I TERMINI DE LA VALIDESA DE L’OFERTA
Els preus indicats per a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), però no altres impostos que puguin ser aplicables i, en qualsevol cas, s’expressaran en la moneda € (Euro). L’import mínim de compra per a poder realitzar la comanda serà de 20 euros. Les despeses d’enviament seran de 2,50 €.
Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en el lloc web i aplicats automàticament pel procés de contractació en l’última fase d’aquest. El client assumeix que en qualsevol cas la valoració econòmica d’alguns dels productes pot variar en temps real. En qualsevol cas, això sempre es comunicarà als usuaris, encara que no de manera individualitzada.
Tot pagament realitzat al venedor implicarà l’emissió d’un bitllet a nom de l’usuari registrat. Aquest tiquet s’enviarà automàticament a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així també s’enviarà al costat del producte adquirit.

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, es proporcionarà a l’usuari la línia d’ajuda d’Atenció al Client que és (+34) 936 844 115 o per correu electrònic a l’adreça shop@vabowl.com. En qualsevol cas, ha d’indicar el número de comanda que se li va assignar i indicant en el correu electrònic confirmant la compra.

DRET DE DESISTIMENT
L’usuari podrà fer ús, en el moment de la recepció de la comanda, del reemborsament del mateix degut a causes de defectes de fabricació, danys incorrectes en el producte o en el transport.

 

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altres informacions proporcionada mitjançant del formulari de registre, així com les transaccions pertinents, seran inclosos i conservats en un fitxer per al seu tractament, propietat GLOBAL FANNY FOOD, S.L. fins que se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament s’utilitzarà per al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a GLOBAL FANNY FOOD, S.L.

L’usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació posant-se en contacte amb GLOBAL FANNY FOOD, S.L., amb domicili social en Carrer Diputació, 139 -Local- (08011 Barcelona), CIF B67247361 amb línia d’Atenció al Client (+34) 936 844 115 i correu electrònic info@vabowl.com.
Les respostes marcades amb (*) en el formulari de registre són obligatòries. La seva no resposta impedirà la compra dels productes seleccionats.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El venedor i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o Serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur fins i tot en el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya.

Avís Legal

 

1. Informació Legal
Aquestes disposicions regulen l’ús del servei d’aquest lloc web GLOBAL FANNY FOOD, S.L (d’ara endavant, VABOWL) posa a la disposició dels seus usuaris. VABOWL té el seu domicili social al Carrer Diputació, 139 -Local- (08011 Barcelona), telèfon 936 844 115 amb CIF B67247361. L’accés a aquesta pàgina és gratuït, els serveis prestats per VABOWL en general, tenen el preu indicat en l’oferta comercial corresponent estipulat en cada cas amb el client, i en cap cas ofert o prestat mitjançant del servei d’aquest lloc web. L’ús de la web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, l’«usuari») i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. La prestació del servei de la Web té una durada limitada quan l’usuari està connectat a aquesta.

2. Drets de propietat intel·lectual i Industrial.
Tots els continguts d’aquest lloc web, així com el seu disseny gràfic i codis fonts (d’ara endavant, els «continguts»), són propietat intel·lectual de VABOWL o de tercers, sense necessitat d’entendre a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre el mateix més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web. Les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de VABOWL o de tercers, i poden no entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius abans esmentats.

3. Condicions d’ús del lloc web.
A.- Sobre l’ús.
L’usuari es compromet a fer un ús correcte de la WEB d’acord amb la llei i el present Avís Legal. L’usuari serà responsable davant VABOWL o a tercers pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús del lloc web amb finalitats perjudicials d’actius o interessos de VABOWL o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inhabilitin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de VABOWL o de tercers.

B.-Sobre el contingut.
L’usuari es compromet a utilitzar el contingut d’acord amb la llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas, puguin ser aplicables de conformitat amb el que es disposa en l’article 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari, de conformitat amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats per la llei o expressament consentits per VABOWL o per qui posseeixi els drets d’explotació en el seu cas. Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin considerar-se com a software o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan tals actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts del lloc web, així com les bases de dades que VABOWL posa a la disposició dels usuaris.

4. Exclusió de responsabilitat
A.-sobre la informació.
L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part de VABOWL de verificar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, integritat i puntualitat de les dades facilitades mitjançant de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són generals i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap mena. VABOWL no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació facilitada en el lloc web o dels danys i perjudicis causats a l’usuari o a tercers a causa d’accions que tinguin l’única base de la informació obtinguda en la WEB.
B.-Serveis.
L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de VABOWL de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Correspon a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. VABOWL no es fa responsable dels danys produïts en l’equip informàtic dels usuaris o tercers durant la prestació del lloc web.

C.-Disponibilitat de la WEB.
L’accés a la WEB requereix serveis i subministraments de tercers, incloent el transport mitjançant de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a VABOWL. Per tant, els serveis prestats mitjançant del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o inaccessibles per als usuaris. VABOWL no es fa responsable dels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari que causin errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que causin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació de la mateixa o amb caràcter previ.

5. Llei aplicable
El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran per la legislació espanyola o europea vigent en tot moment.

 

Política de Privacitat i Cookies

Política de Privacitat
El present document sobre el tractament de dades personals té per objecte donar a conèixer el mètode en el qual les dades personals recollits, tractats i protegits a través del lloc web, amb la finalitat de permetre als usuaris determinar lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través d’aquest lloc web. L’accés i ús del lloc web, una vegada donat el consentiment exprés marcant la casella corresponent per part de l’usuari, implica la plena acceptació d’aquest document sobre el tractament de dades personals i està obligat a complir íntegrament els termes i condicions continguts en el mateix. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en les quals pretén utilitzar el lloc web, ja que pot tenir modificacions. Aquest document només serà vàlid per a les dades personals obtingudes del lloc web, i no és aplicable a la informació recopilada per tercers en altres llocs web, fins i tot si estan vinculats des d’aquest lloc web. Qui és responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament és GLOBAL FANNY FOOD, S.L.

• El seu nom corporatiu és: GLOBAL FANNY FOOD, S.L
• El seu nom comercial és: VABOWL
• El seu CIF és: B67247361
• El seu domicili és: Carrer Diputació, 139 -Local- (08011 Barcelona)
• Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

GLOBAL FANNY FOOD, S.L l’informa que aquestes dades seran tractades d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per tant, se li proporcionarà la següent informació sobre el tractament: amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Tractem la informació que ens proporcionen les parts interessades amb la finalitat de dur a terme la prospecció de comunicacions comercials basades en l’interès demostrat en els nostres productes i serveis. Durant quant temps mantindrem les seves dades? Les dades es conservaran durant 10 anys. Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades? Les dades personals que tractem en GLOBAL FANNY FOOD, S.L. De l’interessat, que ha acceptat el consentiment tàcit ja que pot utilitzar les dades per als fins abans esmentats. A qui es transferiran les seves Dades? Les dades no seran cedits a tercers, excepte en casos d’obligació legal. Transferències de dades a tercers països? No es preveuen transferències de dades a tercers països. Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades? Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a GLOBAL FANNY FOOD, S.L. Estem tractant les dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per raons relacionades amb la seva situació particular, les parts interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GLOBAL FANNY FOOD, S.L, deixarà de tractar les dades, excepte per raons legítimes imperioses, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. Podrà exercir els seus drets de la següent manera: Vostè té dret a accedir, rectificar i eliminar les dades, així com altres drets, com s’indica a la informació addicional, que poden exercir-se dirigint-se a la direcció del responsable del tractament. Si vostè ha donat el seu consentiment per a un propòsit específic, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En el cas que es violin els seus drets respecte a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en relació amb la protecció de dades competent mitjançant del seu lloc web: www.agpd.es. Quines dades s’emmagatzemen en els nostres sistemes? Les categories de dades processades són:

• Identificació d’informació.
• Adreces postals i de correu electrònic.
• Informació comercial.

Cookies
Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzin el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. Quin és l’ús de cookies per a aquest lloc web i quins són? Aquesta pàgina web utilitza cookies per a una sèrie de fins, el detall de les cookies utilitzades en aquest lloc web és el següent:

Nota: Les cookies de tipus ‘ propi ‘ són utilitzades únicament pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘ de tercers ‘ són utilitzades, pel proveïdor del servei que es detalla en la taula anterior. Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies? Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu PC:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Explorador: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

• Altres navegadors: Consulti la documentació del navegador que ha instal·lat.
Si us plau, marqui la casella confirmant que accepta aquests termes i condicions que figura al final d’aquestes. Comprengui que si rebutja acceptar-los no podrà realitzar comandes a través de la nostra pàgina Web.

 

Gràcies per la seva confiança.

Horari

DILLUNS A DISSABTE
I FESTIUS
13:00 – 16:00
20:00 – 23:00

DIUMENGE
13:00 – 16:00

TAKE AWAY I DELIVERY
12:00 – 22:30

Com arribar
Carrer Diputació, 139
Barcelona, 08011
Tel. 936 844 115

Vabowl   |   2020

Condicions Legals      Avís Legal      Privacitat i Cookies

0